Privacy Statement

Janssen Daken hecht veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan.

Privacyverklaring Janssen Daken

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Het doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Kvk-nummer
  • BTW-nummer
  • Klantnummer

1.1 Inleiding

Gebruik van de websites van Janssen Daken. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren.
Voor marketing-doeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.

1.2 Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonlijke gegevens?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Janssen Daken. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Janssen Daken. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

1.3 Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:
• Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens;
• Het aanvragen van producten of diensten via onze websites en apps: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een product (bijvoorbeeld een cursus), zoals uw e-mailadres;
• Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s op de websites van Janssen Daken.

1.4 Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:
• Informeren over nieuwe en / of gewijzigde diensten
• Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen
• Maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
• Samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
• Voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten

1.5 Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Janssen Daken bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

1.6 Wat zijn mijn rechten?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via info@janssen-daken.nl.  Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

1.7 Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

Janssen Daken maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld autorisaties voor beperkte groepen medewerkers.

1.8 Het gebruik van cookies

Janssen Daken maakt soms gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze website mee wordt gestuurd en door uw browser op uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het gebruiksgemak van de website negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer, mobiele telefoon of tablet opgeslagen worden. Raadpleeg voor verwijdering van cookies de handleiding van uw browser.

1.9 Cookies van derde partijen

Janssen Daken maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools. Janssen Daken gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

1.10 Wijzigingen in de privacyverklaring

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

1.11 Contact

Met dit privacy beleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die per email stellen aan info@janssen-daken.nl

 

Advies of een offerte op maat?

Neem dan snel contact met ons op, we staan klaar om u het best passende advies te geven! Gemakkelijk en snel contact opnemen via ons contactformulier? Klik op de button!

Janssen Daken B.V.

Erflanden 12
5831 ZA Boxmeer

Copyright © Janssen Daken 2024, Alle rechten voorbehouden.

Copyright © Janssen Daken 2024,
Alle rechten voorbehouden.

Website gemaakt met 💙 door VisiblyDesign